Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności wszystkich osób odwiedzających serwis www.tarczyn.com.pl (zwany dalej Stroną). Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, zakres i warunki przetwarzania informacji o użytkownikach strony.

1. Strona jest prowadzona przez „MGD”- GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, 34-100, przy ul. Legionów 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS nr 0000271001, NIP: 551-17-02-355, REGON 070768005 (zwaną dalej MGD).

2. Korzystający ze Strony (zwany dalej „Użytkownikiem”) pozostaje anonimowy tak długo, jak długo sobie życzy. MGD dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych aktywności oferowanych przez MGD na Stronie, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz jest wypełniany przez rodzica lub opiekuna dziecka. Wypełnienie formularza zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikatach na Stronie umożliwi Użytkownikowi:

a. Skorzystanie z zakładki Kontakt

b. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielem handlowym

c. Skorzystanie z sekcji oferty pracy – aplikowanie na stanowisko

4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza, o którym mowa w pkt. 3, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt. 3., a po wyrażeniu zgody przez Użytkownika również do przesyłania informacji handlowych oraz przetwarzania danych do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. W celu zapewnienia usunięcia lub modyfikacji swoich danych Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych na Stronie. Jeżeli jednak Użytkownik Strony nie może ukończyć procesu wskazanego w komunikatach, wówczas powinien zwrócić się mailowo do administratora strony na adres: kontakt@tarczyn.com.pl
6. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Strony oraz do administracji serwerem MGD.

7. Informacje zawarte na Stronie mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

8. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności wyślij e-maila na adres: kontakt@tarczyn.com.pl aby skontaktować się z Administratorem Strony.