Sady

Tradycje tarczyńskich sadów sięgają czasów jagiellońskich.
W XVI wieku królowa Bona przeznaczyła ziemie południowego Mazowsza – a w szczególności region grójecko-warecki,
gdzie leży miejscowość Tarczyn – na królewską plantację drzew owocowych, głównie jabłoni.

sady tarczyn
sady tarczyn

Mazowieckie sady przetrwały kolejne stulecia. Przez kolejne lata wiele pokoleń korzystało z ich owoców. Dynamiczny rozwój sadownictwa na przełomie XIX i XX w. miał w pełni zaowocować jednak nieco później.

Obecnie w regionie Tarczyna koncentruje się ok. 1/3 globalnej produkcji jabłek. Dzięki niezrównanym walorom smakowym zasłynęły w nie tylko bliższej, ale i dalszej okolicy.